วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > “ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการข้อมูล (Agent) Call Center สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการข้อมูล (Agent) Call Center สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วงเงินงบประมาณ

75,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร