วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ซื้อโปรแกรม Data Loss Prevention จำนวน 500 Licenses พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ซื้อโปรแกรม Data Loss Prevention จำนวน 500 Licenses พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

11,382,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,706,800.00

วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร