วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > “ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content