วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

4,718,700.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร