วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ซื้ออุปกรณ์ Access Node จำนวน 151 ชุด พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

ประกาศร่าง TOR ซื้ออุปกรณ์ Access Node จำนวน 151 ชุด พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content