วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้นและเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต้ะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้นและเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต้ะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,368,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,992,800.00

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content