วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,680,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,680,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content