วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > “ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเพื่อการจัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ครั้งที่ 2 “

“ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเพื่อการจัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ครั้งที่ 2 “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content