วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทร่ม ด้วยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทร่ม ด้วยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร