วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

8,061,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,061,700.00

วันที่ประกาศ : 26 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content