วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงดัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงดัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

4,082,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร