วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จ้างบริหารจัดการคลังเอกสาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 3 ปี โดนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR จ้างบริหารจัดการคลังเอกสาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 3 ปี โดนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

78,258,652.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

78,258,652.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content