วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและเก็บบันทึกการทำงานของเครื่อง Server PCI-DSS พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและเก็บบันทึกการทำงานของเครื่อง Server PCI-DSS พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

14,382,165.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร