วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 สค. 60 – 18 สค.60)

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 สค. 60 – 18 สค.60)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content