วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV แบบรวมศูนย์ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี และจ้างย้ายระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV แบบรวมศูนย์ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี และจ้างย้ายระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

52,434,436.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร