วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาเช่ารถยนต์แบบ สเตชั่นแวก้อน จำนวน 359 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 ปี)

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาเช่ารถยนต์แบบ สเตชั่นแวก้อน จำนวน 359 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 ปี)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content