วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร 2 5 6 12 และระบบตรวจจับเพลิงไหม้และดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง Data Center) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร 2 5 6 12 และระบบตรวจจับเพลิงไหม้และดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง Data Center) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

9,840,740.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร