วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จำนวน 2,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จำนวน 2,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

27,606,000.00

วันที่ประกาศ : 4 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร