วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องเครื่องกล และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องเครื่องกล และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

3,358,195.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร