วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องรับบัตร (Mobile Point of Sale : MPOS) จำนวน 595 เครื่อง สำหรับให้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องรับบัตร (Mobile Point of Sale : MPOS) จำนวน 595 เครื่อง สำหรับให้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,499,000.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร