วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ EPSON จำนวน 4 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ EPSON จำนวน 4 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

23,634,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร