วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงใหม้ (Fire Alarm System) สำหรับธนาคารออมสินสำนักงานสาขา/สาขาย่อย (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงใหม้ (Fire Alarm System) สำหรับธนาคารออมสินสำนักงานสาขา/สาขาย่อย (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content