วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

12,680,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,680,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร