วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบงาน Test Tools สำหรับใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบงาน BASE24

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบงาน Test Tools สำหรับใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบงาน BASE24

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content