วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน (ไทย) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน (ไทย) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

23,100,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร