วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > “ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี (พร้อมเขตอุบลราชธานี 1) จังหวัดอุบลราชธานี “

“ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี (พร้อมเขตอุบลราชธานี 1) จังหวัดอุบลราชธานี “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content