วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 150 ชุด พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 150 ชุด พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content