วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Database System Oracle License ระยะเวลา 2 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Database System Oracle License ระยะเวลา 2 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,025,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,025,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร