วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

40,000,000.00

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร