วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ เพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ เพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content