วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการตัดหนี้สูญบัญชี OD ให้รองรับสถานะบัญชีที่หยุดรับรู้รายได้ (Suspense) และบัญชีที่หยุดทบต้น (non-Post) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการตัดหนี้สูญบัญชี OD ให้รองรับสถานะบัญชีที่หยุดรับรู้รายได้ (Suspense) และบัญชีที่หยุดทบต้น (non-Post) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content