วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบให้รองรับการบันทึกและการคำนวณเงินันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหลักประกันประเภท บสย. ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบให้รองรับการบันทึกและการคำนวณเงินันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหลักประกันประเภท บสย. ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content