วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง CALL CENTER และ ห้อง SERVER ชั้นที่ 13 อาคารแอทสาทร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีสอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง CALL CENTER และ ห้อง SERVER ชั้นที่ 13 อาคารแอทสาทร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

1,082,000.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร