วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์

วงเงินงบประมาณ

719,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร