วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

50,000,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร