วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุของสำนักงานธนาคารออมสินภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุของสำนักงานธนาคารออมสินภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

24,547,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร