วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ซื้อระบบ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศร่าง TOR ซื้อระบบ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วงเงินงบประมาณ

18,635,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,183,152.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content