วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศราคาผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจอ LED Monitor พร้อมติดตั้งเพื่อเป็นป้ายประกาศอัตราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATES BOARD) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคาผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจอ LED Monitor พร้อมติดตั้งเพื่อเป็นป้ายประกาศอัตราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATES BOARD) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content