วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Data Analytics (Tableau) ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Data Analytics (Tableau) ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

34,984,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

34,984,476.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content