วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV Cars) ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV Cars) ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

73,188,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

73,188,000.00

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content