วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบงานและอุปกรณ์สำหรับการโทรศัพท์ติดตามหนี้ ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบงานและอุปกรณ์สำหรับการโทรศัพท์ติดตามหนี้ ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,999,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,999,900.00

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content