วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ CBS ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ CBS ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

73,555,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

73,555,560.00

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content