วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Loan Origination and Process System : LOPs ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Loan Origination and Process System : LOPs ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

38,666,640.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

38,666,640.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content