วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการ Cloud Service สำหรับระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการ Cloud Service สำหรับระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,951,163.32

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,951,163.32

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content