วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

7,140,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,140,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร