วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเวลาการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ พร้อมดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเวลาการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ พร้อมดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

678,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

616,320.00

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content