วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,303,496.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,303,496.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content