วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

856,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

856,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร