วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดพื้นที่ 85 ตารางเมตร กับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดพื้นที่ 85 ตารางเมตร กับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,986,200.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content