วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบการบริหารจัดการสื่อ Social Online เพื่อเฝ้าระวัง บริหารจัดการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของธนาคารออมสิน ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบการบริหารจัดการสื่อ Social Online เพื่อเฝ้าระวัง บริหารจัดการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของธนาคารออมสิน ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content